141. Święto Pesach

Usłyszałem

Święto Pesach oznacza światło mohin de-haja. A dni Sfirat Omer (odliczanie Omera – 49 dni między Pesach i Szawuot) odnoszą się do światła mohin de-jechida. Dlatego w czasie odliczania Omera schodzą światła mohin, ponieważ to czas wznoszenia Мa’N, a wiadomo, że w czasie wznoszenia Мa’N schodzi światło. Ale po zakończeniu dni Omera, światło mohin wraca na swoje miejsce.

Wszystko dlatego, że mały stan (katnut) istniejący w czasie odliczania Omera – to katnut na poziomie jechida. Ale razem z tym, w powszednie dni istnieje światło mohin de-ISZSu’T, i w Szabat – światło mohin de-Aw’I.