169. Absolutny sprawiedliwy

Usłyszałem

Absolutnym sprawiedliwym” nazywa się ten, kto nigdy nie grzeszył. Lecz przecież powiedziano, że „nie ma w świecie sprawiedliwego, który by czynił wyłącznie dobro i nie grzeszył”.

Rzecz w tym, że na każdym poziomie jest stan „absolutny sprawiedliwy”, w którym nie istnieje grzech, i na tym poziomie on nigdy nie grzeszył. Takie są życzenia powyżej haze, które nazywane „Drzewo Życia” ukryte hasadim.

Lecz w życzeniu poniżej haze możliwy jest grzech i jego naprawienie (tszuwa). I kiedy naprawia człowiek ten poziom, sięga wyższego poziomu, który zaczyna się ze stanu „absolutny sprawiedliwy”, a następnie przychodzi do stanu „nie ma sprawiedliwego w świecie, który by nie zgrzeszył”.