23. Kochający Stwórcę nienawidzą zła

Usłyszane 17 dnia Siwan, 2 czerwca 1931 r.

Odnośnie wyrazu: „Kochający Stwórcę nienawidzą zła. Chroni On dusze Swoich sprawiedliwych, od ręki nieczystych ratuje ich.” (Psalmy 97:10). I wytłumaczono, że nie jest wystarczające to, że człowiek kocha Stwórcę, chcąc stać się godnym zlania się z Nim, on powinien również nienawidzić zła. I objawia się to w nienawiści do zła, które nazywa się życzenie otrzymywać. Człowiek widzi, że nie posiada żadnych środków, żeby pozbyć się zła, i razem z tym on nie chce godzić się z takim biegiem wydarzeń. On odczuwa straty, które zło przyciąga do niego, jak również widzi rzeczywistość: sam człowiek nie jest na siłach zlikwidować zła, gdyż jest to naturalna siła od Stwórcy, która wyrzeźbiła w człowieku życzenie otrzymywać. I dlatego ten wyraz wskazuje nam na to, co człowiek jest w stanie uczynić znienawidzić zło. I dzięki temu Stwórca uchroni go od tego zła, jak powiedziano: „Chroni on dusze Swoich sprawiedliwych”. W czym jest ochrona? „Od rąk złośliwych uratuje ich”. I wtedy, ponieważ jest u człowieka jakiś kontakt ze Stwórcą, choćby nawet najmniejszy – on już osiągnął powodzenie.

A w rzeczywistości zło nadal istnieje i służy odwrotną stroną parcufa, przy czym wyłącznie za pośrednictwem naprawienia człowieka. Bezwzględnie nienawidząc zło, człowiek za pośrednictwem tego naprawia się z odwrotnej strony. Nienawiść wychodzi z tego, że człowiek pragnie stać się godnym połączenia ze Stwórcą, i jest to podobne do zwyczajów pomiędzy przyjaciółmi. Innymi słowy, jeżeli dwoje ludzi dochodzi do uświadomienia tego, że każdy z nich nienawidzi tego samego, co nienawidzi inny, i lubi to samo i Tego, kogo lubi inny wtedy oni osiągają stałe połączenie, jak powiedziano: „Upór, który nigdy się nie poruszy”. A na skutek tego, ponieważ Stwórca lubi oddawać, więc i niżsi powinni przyzwyczaić się do tego, żeby pragnąć wyłącznie oddawania. A oprócz tego, Stwórca nienawidzi być otrzymującym, gdyż jest absolutnie doskonały i nie potrzebuje niczego również i człowiek w podobny sposób powinien nienawidzić otrzymywania dla siebie.

Z wyżej powiedzianego wynika, że człowiek powinien absolutnie nienawidzić życzenia otrzymywać, przecież wszystkie zniszczenia w świecie wychodzą wyłącznie od życzenia otrzymywać. Za pośrednictwem nienawiści on naprawia je i kłania się przed Świętością.