82. Modlitwa, która potrzebna jest zawsze

Usłyszano w tajemnicy w niedzielę Waejra, listopad 1952 r.

Wiara ma odniesienie do malchut, która oznacza rozum i serce, czyli oddawanie i wiarę. A właściwość przeciwna wierze nazywa się orla (skrajna część ciała) i oznacza wiedzę. I człowiek chroni właściwość orla. Wtedy jak wiara, która nazywa się właściwością Świętej Szhiny, zrzucona w proch. Czyli taka praca wywołuje odrzucenie, i wszyscy starają się uniknąć tej drogi. Leczy tylko ona nazywa się drogą sprawiedliwych i świętości.

Stwórca pragnie, żeby właśnie tą drogą stworzenia otworzyły Jego imiona (właściwości), dlatego że wtedy na pewno nie zaszkodzą wyższemu światłu, przecież będą opierać się wyłącznie na oddawaniu i zlaniu się ze Stwórcą. I w tym wypadku, nie będą mogły tu przyssać się nieczyste życzenia, które karmią się wyłącznie od otrzymania i od wiedzy. Lecz w tym miejscu, gdzie panuje orla, nie może Szhina otrzymać wyższego światła, żeby nie spadło to światło w klipot. I dlatego cierpi Szhina, przecież nie może wejść w nią wyższe światło dla przekazania go duszom.

I tu wszystko zależy wyłącznie od człowieka. Przecież tylko wyższy może przekazać wyższe światło, lecz siła ekranu, czyli niechęć otrzymania go egoistycznie, zależy od pracy samego człowieka. Właśnie my zobowiązani jesteśmy przyjąć to postanowienie.