177. Istota odkupienia

Usłyszałem

Odkupienie grzechów odbywa się za pomocą otwarcia światła hochma – to jest spowiedź, czyli przyciąganie światła hochma. I zgodnie z miarą spowiedzi, w której spowiada się, otwiera się dla niego światło hochma, o czym powiedziano: „Tego dnia zapytają o grzech Jakowa, i nie ma go” – dlatego że każdy grzech zostanie wybaczony tylko wtedy, kiedy przyciągną na niego światła hochma, i dlatego szukali oni grzechów, żeby przyciągnąć na nie światło hochma.

Objęcie z lewej strony” – za pomocą przyciągania lewej linii, kiedy w każdy z dziesięciu dni skruchy (10 dni między Rosz aSzana i Jom Kipur – M.R.) przyciąga się jeden stopień z 10-ciu sfirot mohin de-hochma nazywanych lewą linią, a w Jom Kipur odbywa się ziwug (zlanie się).

м Objęcie z prawej strony” – jest przyciąganiem światła hochma poniżej poziomu haze, tam gdzie znajduje się miejsce otwarcia, gdzie już był „podsłodzony” światłem hasadim. I uważa się to głównie jako przyciąganie hasadim, ponieważ budowa nukwy z jej strony trwa do Szmini Aceret (ostatni dzień święta Sukkot), a w Szmini Aceret odbywa się ziwug.