81. Wzniesienie Ma’N

Usłyszałem

Wiadomo, że z powodu rozbicia pojemników, spadły święte iskry (nicucin) w światy BE’A (Bria, Jecira, Asia) i tam w BE’A nie mogą one zostać naprawione, i dlatego powinny zostać wzniesione w świat Acilut. I za pomocą wykonania przykazań i dokonania dobrych uczynków z zamiarem dla nasłodzenia Stwórcy, a nie siebie, wznoszą się te iskry w świat Acilut, i wówczas włączone są w ekran wyższego (parcufa), znajdującego w głowie (rosz) poziomu, gdzie znajduje się ekran w wieczności swojej, i wtedy jest uczyniony ziwug na masach z włączeniem iskier i przyciągnięte zostaje Wyższe Światło we wszystkich światach, zgodnie z miarą wzniesionych iskier.

I podobne jest to do osłabienia siły ekranu w parcufim świata Adam Kadmon. Uczyliśmy się, że podczas powrotu parcufim do początkowego stanu, kiedy to światło znika z parcufa, ekran ciała (masach de-guf) wznosi się razem z reszimot w usta głowy (pe de-rosz). A to dlatego, że kiedy niższy przestaje otrzymywać, mówi się, że on uwolnił się od swego awijuta i wtedy może masach de-guf ponownie wznieść się w pe de-rosz.

Dlatego że opuszczenie masacha na poziom ciała było z powodu rozprzestrzenienia światła z góry w dół, czyli wewnątrz kelim de-kabbala, a głowę (rosz) zawsze uważa się jako poziom z dołu do góry, to znaczy przeciwstawia się rozprzestrzenieniu światła. I dlatego, kiedy ciało (guf) przestaje otrzymywać światło z góry w dół z powodu braku ekranu (masacha), który to utracił swoją siłę (wzniósł się w pe de-rosz) na skutek bitusz pnimi i makif (uderzenie wewnętrznego i otaczającego światła), uważa się, że masach de-guf traci swój awijut i wznosi się razem z reszimot w głowę.

I jeszcze kiedy człowiek wykonuje przykazania i zajmuje się Torą dla oddawania, a nie dla otrzymania, wówczas za pośrednictwem tego wznoszą się iskry w ekran głowy (masach de-rosz), co jest w świecie Acilut (one wznoszą się schodek za schodkiem, dopóki nie sięgną głowy Acilut) i kiedy włączają się w ten masach, wychodzi określona ilość światła, zgodnie z siłą ekranu, i dodaje się światło we wszystkich światach, i człowiek, który był przyczyną polepszenia z góry, również otrzymuje świecenie, ponieważ polepszył stan w Wyższych Światach.