31. W zgodzie z duchem stworzeń

Usłyszane

Powiedziano: „Każdy, zgodny z duchem stworzeń”. Ale przecież są liczne przykłady wielkich sprawiedliwych znajdujących się w sprzeczności, a to znaczy – niezgodnych ze stworzeniami? I właśnie dlatego powiedziano: „w zgodzie z duchem stworzeń”, a nie: „w zgodzie ze stworzeniami”, bo przecież tylko ciała znajdują się w sporze i sprzeczności, ponieważ każdy wykorzystuje swoje egoistyczne, cielesne życzenie.

Wtedy jak duch stworzeń – to ich duchowość, i dlatego przebywa w zgodzie. Przecież sprawiedliwy otrzymuje wyższe światło, dostatek dla całej ludzkości. Ale dopóki ludzie jeszcze nie osiągnęli swojego ducha, nie mogą otrzymać i odczuć wyższego światła, które sprawiedliwy przyciągnął dla nich z góry.