202. W pocie czoła swojego będziesz jadał chleb swój

Usłyszałem

Zmniejszenie światła – to jego naprawienie. Dlatego że niczego nie da się osiągnąć bez wysiłku. A dlatego, że niemożliwym jest poznać światła w doskonałości i pełnej wiedzy, to ono powinno przejść zmniejszenie. I w takiej postaci można poznać go z niewielkimi wysiłkami, które niższy jest w stanie uczynić.

Podobnie do tego, kiedy chcę przenieść duży budynek w inne miejsce, to oczywiście jest to niemożliwe. I dlatego dzielą go na cegiełki, które z łatwością mogą przesuwać i składać. Dlatego ukrycie i zmniejszenie światła, pozwala mu uczynić niewielki wysiłek.