55. Gdzie w Torze wspominają Amana?

Usłyszałem 16 dnia Szewat, 13 lutego 1941 r.

Tak wskazuje Tora na Amana: „Czy nie z (aman) drzewa, z którego Ja nakazałem ci nie jeść, jadłeś?” (Bereszit 3:11).

Jaki jest związek pomiędzy Amanem, a Drzewem Życia?

Drzewo Życia – to całe stworzone przez Stwórcę życzenie samonasłodzić się, które należy naprawić na otrzymywanie dla oddawania Stwórcy.

Aman – to również całe stworzone przez Stwórcę życzenie samonasłodzić się, jak powiedziano w „Megilat Ester”: „I powiedział Aman w sercu swoim: Komu, oprócz mnie, zechce okazać szacunek Król, Władca świata?!” – przecież w Amanie znajduje się całe ogromne życzenie nasłodzić się. I o tym powiedziano: „I wywyższy się serce człowieka na drogach Stwórcy”.