51. Jeżeli obraził cię grubianin

Usłyszałem po święcie Paschy, 27 kwietnia 1943 r.

Beit-midrasz – taką nazwę nosi miejsce, gdzie studiują Torę, kabbałę. Beit – dom, pomieszczenie, kli, naczynie. Midrasz – od czasownika „lidrosz” – żądać (żądać otwarcia Stwórcy). A jeżeli nie, przypomnij mu o dniu śmierci przypomnij, że duchowa praca powinna być tam, gdzie go nie ma. Dlatego że cała duchowa praca odbywa się poza ciałem człowieka, poza jego skórą, na zewnątrz. I nazywa się to pracą poza ciałem, dlatego że wszystkie jego myśli nie są o sobie.