123. Odtrąca i proponuje Swoją rękę – jednocześnie

Usłyszałem; wspomnienia ADMOR (Baal HaSulam)

Sens wyrażenia: „Niższa hej znajduje się w ejnaim” jest w tym, że powstaje masach i ukrycie na ejnaim. Ejnaim oznacza wzrok, w którym istnieje ukryte sterowanie Stwórcy.

A sens doświadczenia jest w tym, że człowiek nie ma możliwości wybrać ani jednej, ani drugiej strony. Czyli nie może pojąć życzenia Stwórcy i zamiarów swego rawa. I chociaż jest on w stanie czynić pracę dla oddawania, lecz nie jest zdolny postanowić, czy jego praca, której on oddaje całą duszę, jest właśnie taką, jaka powinna być, czy też ona rozchodzi się z życzeniem Stwórcy i opinią rawa.

I żeby prawidłowo wybrać, on powinien powiększyć wysiłki, czyli że powinien działać zgodnie z linią, tylko poprzez wysiłki nałożone są na człowieka, i nic więcej.

A jeżeli tak, to nie ma w nim miejsca, żeby wątpić w swoich myślach, w działaniu, w mowie, a po prostu zawsze powinien powiększać wysiłki.