140. Jakże kocham Torę Twoją

Usłyszałem na podsumowaniu 7 dnia Paschy, 1943 r.

Jakże kocham Torę Twoją! Cały dzień rozmyślam o niej” (Psalmy 119:97). Powiedziane mówi o tym, że król Dawid, chociaż już osiągnął doskonałość, mimo wszystko dążył do Tory, dlatego że Tora większa jest i ważniejsza, niż dowolna doskonałość, istniejąca na świecie.