95. Poznanie Tory – wyłącznie w erec Izrael

Całą Torę w całości poznaje się wyłącznie w erec Izrael. Lecz istnieją duchowe poziomy poznania Tory, które nazywane są „pustkowie”, „zasiedlenie”, „świat”, „erec Izrael”. Wykonanie wszystkich przykazań możliwe jest nawet znajdując się poza granicami erec Izrael, jeszcze do wejścia człowieka na poziom świętości Erec Izrael, który nazywa się malchut szamaim.

Lecz wykonanie przykazania lęku i miłości jest niemożliwe poza jego granicami, dlatego że wcześniej niż zdobędzie poziom „malchut szamaim”, on może wykonywać Torę wyłącznie jako wysiłek, a nie z powodu miłości i według własnego życzenia.