230. Za przestępstwa wasze wygnana matka wasza

Za przestępstwa wasze wygnana matka wasza – oznacza pokajanie i powrót do Stwórcy z obu stron. Wewnętrzna część Tory i przykazań nazywa się matka. Od niej my otrzymujemy dostatek i nasłodzenie, podobnie jak w naturze matki jest założone zabezpieczać niezbędnym wszystkich swoich synów. Powstaje pytanie, dlaczego my nie odczuwamy tej wewnętrznej części w Torze i przykazaniach?

Wyjaśnia się to tak, że zanim człowiek stanie się zdolnym otrzymywać dla oddawania dla Stwórcy, na niego rozprzestrzenia się zakaz na otrzymanie światła Stwórcy, który nazywa się skrócenie (cimcum alef), i jego nienaprawione życzenie pozostaje puste, tak jak po skróceniu wyniknęło puste miejsce, niezapełnione światłem Stwórcy.

Lecz za pomocą pokajania (tszuwa), kiedy człowiek nabywa altruistyczne życzenia, wszystko czyni

ze względu na Stwórcę, on staje się przydatnym do otrzymania nasłodzenia od Stwórcy. I wtedy wewnętrzna część, która ukryta była w Torze i przykazaniach, otwiera się jemu.

Wychodzi na to, że z powodu grzeszników – egoistycznych życzeń człowieka, wewnętrzna część Tory i przykazań zmuszona jest do oddalenia i bycia wygnaną, tak jakby ona nie istniała. I to nazywa się – „za przestępstwa wasze wygnana matka”.

A kiedy ci grzesznicy przychodzą do pokajania i powrotu do Stwórcy, powrót odbywa się z dwóch stron:

a) niższego do wyższego,

b) wyższego do niższego.

Czyli kiedy człowiek zbliża się do Stwórcy i pragnie wyłącznie oddawać Jemu, to również i Stwórca otwiera się człowiekowi. I to nazywa się, że człowiek zawraca siebie tam, skąd wcześniej był oddalony.