158. Zewnętrzna i wewnętrzna część Tory

Istnieją dwie metody poznania Tory: poznanie poprzez wykonanie przykazań Tory – jest to jej otwarta, zewnętrzna część, przecież mówi się o działaniach, które otwarte dla ludzkich oczu. A tajemna, wewnętrzna część Tory nazywa się tak dlatego, że ona ukryta od obcych. Wykonanie przykazań ma odniesienie do wspólnego zewnętrznego poznania Tory, ono jest wskazane dla wszystkich pragnących do Stwórcy. A część Tory, która nie jest powiązana ze wspólnym zewnętrznym działaniem, określona wyłącznie myślą i życzeniem. To oznacza, że poznanie tajemnej Tory możliwe jest wyłącznie przy wykonaniu wewnętrznej pracy – poznania w sercu i rozumie.