210. Odnośnie pytania o naukę kabbaly

Powiedziano: „chwała Stwórcy – ukryć czynność, a chwała króla zbadać go”. Co wyjaśnia się w następujący sposób: jeżeli człowiek chce uczyć się nauki kabbala, wiedzieć ile istnieje światów, ile sfirot, czyli pragnie poznać poziom wielkości Stwórcy – wtedy ukrywa czyn. A jeżeli chce uczyć się tej nauki, żeby poznać jak wznieść się na tron Stwórcy i jak pracować z zamiarem naprawić dwieście czterdzieści osiem organów swojej duszy i uczynić z nich rydwan dla świętości, to nazywa się to – chwałą króli. Jak wznieść na tron Stwórcę i jak pracować – zbadać go.