454. Egoizm i miłość Stwórcy

Istnieje miłość do siebie i istnieje miłość Stwórcy. Lecz między nimi jest coś, co pomaga przejść do miłości Stwórcy, jest to miłość do bliźniego. I dlatego powiedział Rabi Akiwa: „pokochaj bliźniego, jak siebie samego” – jest to główna reguła Tory. A Rabi Ilel Zaken powiedział, że cała Tora polega na tym, że „nie czyń innemu, co tobie niemiłe”, ponieważ tylko za pomocą miłości do bliźniego można nauczyć się miłości do Stwórcy. I wtedy cała Tora i cała jej mądrość napełniają serce człowieka.

Jak powiedziano w przedmowie do TES, jako przykład z Midraszu: „powiedział Stwórca do Izraela: cała mądrość życia i cała Tora staje się lekka, jeżeli jest u człowieka lęk przede mną, i jeżeli słowa moje – Tora dla niego. Wtedy serce człowieka – jest to mądrość i Tora.”

Co to jest za lęk? Jest to lęk, że nie będziesz mógł dostarczyć zadowolenia dla Stwórcy. Dlatego ten, kto stał się godnym miłości Stwórcy, ten jak i Stwórca pragnie nasłodzić, ponieważ złączył się z nim właściwościami, i wtedy Stwórca otwiera człowiekowi Torę i mądrość. Przechodzą do tego tylko wtedy, kiedy opierają się wyłącznie na jednym – na miłości do bliźniego, wtedy wyłącznie człowiek sięga poziomu, gdzie otwiera jemu Stwórca swoją miłość i daje mu godność i mądrość Tory.

Kiedy staje się godny tego, staje się godny otrzymania Tory bezpośrednio od Stwórcy, wtedy widzi całą jej wartość, prostotę, doskonałość i wieczność.