62. Wynagrodzenie i kara

Podczas pracy w tym świecie korzystają z wynagrodzenia i kary, a we właściwości przyszłego świata nie korzystają, chociaż tam również to jest. Wtedy jak we właściwości wspólnego, korzystają głównie z nagrody i kary w przyszłym świecie, a nie nagrody i kary w tym świecie. Dlatego że nagrodą nazywa się nasłodzenie, a karą nazywa się cierpienie. A we właściwości wspólnego, kiedy pracują ze względu na siebie, korzystają z nagrody i kary przyszłego świata z tego powodu, że tylko w przyszłym świecie odczują nasłodzenie od dotrzymania Tory i przykazań, i mają cierpienie z tego powodu, że nie dotrzymywali Tory i przykazań. Wtedy jak w tym świecie, nie odczuwają oni wynagrodzenia i kary od wykonania Tory i przykazań. Dlatego powinni korzystać tylko z właściwości przyszłego świata. Wówczas jak ci, którzy pracują w indywidualnym – oni czują karę, jeżeli nie ma u nich wiary w Stwórcę, czyli mają cierpienie z tego powodu, że nie posiadają wiary. I jest u nich wynagrodzenie w tym, że mają możliwość wierzyć, że Stwórca steruje światem jako dobry i czyniący dobro. I to nazywa się „wynagrodzenie i kara” we właściwości tego świata.