102. Życzenia rozbite i naprawione

Wcześniejsze życzenia stały się w oczach człowieka nieprzydatne w duchowej pracy: jeżeli uświadamia sobie człowiek, że przyczyną ich rozbicia były egoistyczne życzenia otrzymywać, to teraz, ponawiając swoją drogę naprawienia, będzie wiedział jak wystrzegać się, jeżeli będzie przyłączać swoje nienaprawione życzenia do drogi naprawienia, wyłącznie na miarę zamiaru pracować ze względu na Stwórcę.