100. Wiara i wiedza

Dlaczego należy przyciągać hochmę, mądrość, jeżeli cała mądrość człowieka w wierze ponad wiedzę? I wyjaśnia, że jeżeliby nie było sprawiedliwego w każdym pokoleniu, który by posiadał wiedzę, to społeczeństwo Izraela nie mogłoby pracować w wierze ponad wiedzę. Przy tym właśnie, kiedy sprawiedliwy w swoim pokoleniu przyciąga świecenie hochma, wtedy jego wiedza rozprzestrzenia się na cały Izrael. Za przykładem człowieka, którego mózg pojmuje i wie to, co chce, wtedy wszystkie organy działają i wykonują swoje funkcje, i nie potrzebują żadnego rozumu, i ręka, i noga, i inne organy czynią to, co nałożono na nie. I nikomu nie przyjdzie do głowy rozważać, że jeżeliby ręka lub noga miały własny rozum, to ich praca byłaby dokonana lepiej. Lecz rozum nie jest podporządkowany organom, a odwrotnie – organy podporządkowane są rozumowi człowieka, i to oznacza, że jeżeli mózg człowieka posiada rozsądek, to wszystkie organy są podporządkowane jemu i nazywane są wielkie. Tak samo jest i tu, jeżeli społeczeństwo idzie za sprawiedliwym, który stał się godny wiedzy, wtedy społeczeństwo może czynić działania, postępować zgodnie z wiarą i być w dostatku, i nie odczuwać braku w wiedzy.