70. Różnica pomiędzy świętością i sitra achra

Różnica pomiędzy życzeniem otrzymywać znajdującym się w świętości i życzeniem otrzymywać znajdującym się w sitra achra jest w tym, że w świętości jest wykorzystywana tylko ta cześć życzenia, na którą można ustawić zamiar ze względu na oddawanie, a jeżeli cześć życzenia otrzymywać ze względu na otrzymywanie nie znajduje się w świętości, to nie można powiedzieć, że życzenie otrzymywać ze względu na otrzymywanie może zostać naprawione, ponieważ ono nie ma kontaktu ze świętością. Więc jak można naprawić zjawisko, które nie istnieje?

A w sitra achra jest życzenie otrzymać ze względu na otrzymywanie, lecz jak można go naprawić, przecież nie ma światła, które może tam przyjść? Dlatego że kelim oddzieliły się od światła i znajdują się w pustej przestrzeni, wolnej od światła. I jak można je naprawić? Przecież żeby to uczynić potrzebne jest światło, gdyż światła naprawiają kelim. A tu, gdzie nie ma światła, kto może je naprawić? Dlatego został stworzony człowiek. I po trzynastu latach on nabywa kelim otrzymywania z zamiarem ze względu na otrzymywanie. Lecz dopóki u niego nie ma światła, on nabywa kelim, które oddzielają go od świętości. A po trzynastu latach, kiedy zaczyna pracować z kropką w sercu i wykonywać Torę i przykazania z zamiarem ze względu na oddawanie, on staje się godny poziomu świętości. I wtedy on może rozpocząć naprawiać kelim, które nabył od nieczystych sił.