770. Istota skrócenia

Pierwsze skrócenie nazywa się indywidualnym sterowaniem, drugie skrócenie – sterowanie karą i wynagrodzeniem, kiedy za pomocą wzniesienia modlitwy świeci światło A’B z poziomu wyższego, drugiego skrócenia.

Nie mówi się o poznaniu światła, Stwórcy, w żadnej innej ze sfirot, a wyłącznie w malchut, dlatego że nie ma światła bez życzenia dla jego otrzymania, bez malchut. I to dlatego, że mówi się wyłącznie o tym, co poznaje się w życzeniu.