61. Prawe i lewe

Ziwug dla ożywienia światów, jest to nieprzestający ziwug i jest to hasadim. Ziwug dla urodzenia dusz, jest to ziwug, który zaprzestaje, i jest to hochma. Z prawej mogą ożywiać, lecz nie rodzić, wówczas jak po lewej, hochma, która nazywa się życzeniem, może rodzić te stany. Tego nie ma w hafec hesed, ponieważ jest on radosny ze swego udziału, jest u niego życie, lecz on nie rodzi, dlatego że jemu i tak dobrze, i dlaczego ma pragnąć innego stanu?

Połączenie dla ożywienia światów, jest to stałe połączenie i ono daje życie. Połączenie dla urodzenia dusz, to zaprzestające połączenie, czyli nie stałe. I należy zajmować się obydwoma rodzajami połączenia. I przykład jest taki, że dlatego żeby żyć, nie pytają dlaczego należy żyć, dlatego że to przychodzi z powodu radości od swego udziału – hafec hesed. Wówczas żeby rodzić, nie zawsze jest możliwość zajmować się tym, dlatego że ten stan powstaje na skutek braku czegoś, i człowiek nie zawsze powinien zajmować się tym odczuciem braku.