39. Znaleźć miłość i zrozumienie

Powiedziano w Miszlej: „znajdziesz miłość i dobre pojmowanie w oczach Stwórcy i człowieka”. Co oznacza „znaleźć miłość w oczach Stwórcy”? Co trzeba uczynić, aby za pomocą tego Stwórca uznał działania człowieka jako przydatne? Jak człowiek cały składający się z braku, z egoistycznych zamiarów, może przejść do doskonałych działań?

Właśnie dlatego my prosimy o miłość, przecież nie jesteśmy w stanie dokonać niczego doskonałego. Kiedy człowiek uświadamia to sobie, on prosi u Stwórcy o miłość.