573. Pokarm

Jak bez materialnego pokarmu człowiek umiera z głodu, tak samo i bez duchowego pokarmu, jeżeli człowiek nie karmi niczym swojej duszy, ona stopniowo oddala się od niego, aż umrze.

Jeżeli w materialnym więcej karmisz swoje ciało, ono staje się silniejsze, tak samo od duchowego pokarmu dusza staje się silniejsza i zdrowsza, tak, że nieczyste siły nie mogą jej pokonać.