932. Pierwsza nowa

Wszystko nowe rozpoczyna się tylko po tym, jak człowiek staje się godny wyjść ze stanu ze względu na siebie. I jest to pytanie tego, że nie można uczyć w Torze pogan, dlatego że wtedy, kiedy człowiek znajduje się w Egipcie, nie może być wtedy Judejczykiem, dlatego że znajduje się w niewoli faraona, króla Egiptu. I wtedy, kiedy jest on niewolnikiem faraona, on nie może być służącym dla Stwórcy. I jest to również pytanie tego, co napisane: „Dla Mnie synowie Izraela, oni Moi słudzy, lecz nie niewolnicy niewolników.” Dlatego że wtedy, kiedy człowiek pracuje ze względu na siebie, on nie może być sługą Stwórcy, dlatego że nie można służyć dwóm królom jednocześnie. I tylko po tym, jak człowiek wychodzi z Egiptu, czyli z otrzymywania ze względu na siebie, on może być służącym Stwórcy. I wtedy może stać się on godny Tory. I wychodzi, że pierwsza nowa, jest to wyjście z Egiptu.