74. Aba we Ima

Aba daje lowen – męska część opuszcza się w otrzymujące kelim w czwarte stadium, które nazywa się egoistyczna miłość. Ima daje odem – żeńska część daje kelim. Lecz jest to kelim oddawania. I wychodzi, że nie jest możliwe osiągnąć oddające kelim wcześniej, zanim nie postanowimy, że otrzymujące kelim są gotowe do wykorzystania. Czyli nie jest możliwe osiągnąć oddające kelim, czyli miłość do Stwórcy, wcześniej, niż dowiemy się, że egoistyczna miłość jest niedopuszczalna i nie jest możliwe korzystać z takich kelim. Wówczas jak kolejność duchowej pracy u większości, kiedy do egoistycznej miłości dodaje się miłość do Stwórcy. I nie jest możliwe, żeby te dwie rzeczy znajdowały się w jednym. I dlatego powinniśmy pozostawić egoistyczną miłość, lecz miłość do Stwórcy jeszcze nie przyszła. Jedno odchodzi, a drugie wznosi się.