29. Kolejność dnia

  1. Naprawienia o północy, tęskniąc o wygnaniu Szhiny.

  2. Uczynić wiarę stałą jakościowo i wielkościowo.

  3. Analiza i uświadomienie zła: wyobrazić sobie cierpienie i ból, które ono przynosi, jak w wyższych światach, tak i w naszym świecie, co w swojej kolejności doprowadza do zaginięcia stworzeń, jak również ogólnie do cierpienia wszystkich stworzeń. Dlatego zło, które każdy osobno czyni, wpływa na całe społeczeństwo w całości, gdyż indywidualne i wspólne równe pomiędzy sobą, i nie ma pomiędzy nimi żadnej różnicy.

  4. Dlatego niezbędnym jest nienawidzić zła, dlatego że „kochający Stwórcę nienawidzą zła”, i Stwórca chroni duszę tych sprawiedliwych, jak powiedziano: „natychmiast grzesznicy będą uratowani, jeżeli ich pragnienie będzie do absolutnego unicestwienia zła”.

  5. Wyobrazić sobie stan upadłych dusz i prosić dla nich o miłosierdzie.

  6. Wyobrazić sobie wielkość Stwórcy.

  7. Wyobrazić sobie metody otwarcia miłości do Stwórcy.

  8. Nauka powinna być z zamiarem ze względu na Stwórcę, co oznacza – życzenie ucznia za pomocą tego światła naprawić się, powrócić do Stwórcy, jak powiedziano: „światło Tory powraca do swojego źródła”. Przecież bez pomocy Stwórcy człowiek nie jest w stanie uczynić żadnego altruistycznego działania. I nie należy okłamywać siebie mówiąc, że jest już u niego wiara w Stwórcę, i on gotów jest już wszystko czynić ze względu na Stwórcę, i nie potrzebuje Jego pomocy.

Dlatego dobrze przyjąć stały czas dla zajęć, gdzie będzie mówione wyłącznie o wierze i drogach pracy ze względu na Stwórcę, ponieważ wtedy człowiek uczy się tych pojęć, on łączy się swoimi myślami z tym, czego się uczy, dlatego jemu w ten sposób lżej jest przyciągnąć na siebie światło zawarte w Torze.

Jednak to jest osiągalne na miarę przyłożonych wysiłków, z celem nienawidzenia zła, gdyż ten, kto nienawidzi zła, nazywa się „wykonującym wskazówki Stwórcy”, a światło Tory świeci temu, kto słyszy głos Stwórcy. I razem oni tworzą doskonałość, gdyż każda doskonała rzecz powinna mieć dwa stany – prawy i lewy, czyli nienawiść do zła i miłość do dobra, co podobne jest do światła i życzenia do niego – or i kli.