261. Jesod

Życzenie otrzymać zadowolenie jest odczuwalne w mózgu i w sercu, i jeżeli człowiek przyłoży do niego altruistyczny zamiar, to stanie się godny otrzymać wyższe nasłodzenie. Wyjaśnijmy, co to jest takiego – życzenie otrzymać nasłodzenie, odczuwalne w sercu. Sercem nazywa się życzenie i pragnienie do nasłodzenia. Dlatego jeżeli człowiek zdolny jest naprawić swoje działania w ten sposób, że będzie mógł odmówić sobie różnych zadowoleń istniejących w świecie, w tym wypadku, jeżeli on widzi, że od tych działań nie ma dla Stwórcy żadnych korzyści, wtedy on staje się godny otrzymywania prawdziwego nasłodzenia, przecież ono już nie jest egoistyczne.

Na to wskazuje nam Tora: „rozejrzał się i zobaczył, że nie ma nikogo i zabił Egipcjanina”. Wyjaśnia Raszi – zobaczył, że nic dobrego nie wyjdzie z jego potomków, czyli zobaczył, że od działań, które nazywane są Egipcjanie, nie będzie żadnej korzyści. I „zabił Egipcjanina” tym, że nie dał wypełnić się temu życzeniu, odepchnął jego prośbę. To nazywa się, że zabił tę myśl i to działanie, które nazywa się Egipcjanin, znajdujące się w jego sercu. Tak samo jest z nasłodzeniem rozumu – polega to na tym, że człowiek czyni tylko te działania, sens których jest dla niego zrozumiały. W tej mierze, w jakiej człowiek działa przeciwko własnemu rozumowi, chociaż ten zobowiązuje go robić inaczej, są mierzone jego cierpienia, zgodnie z wielkością sprzeciwu wobec dowodów swojego rozumu.

Wówczas kiedy idzie człowiek drogą wiary ponad rozum, jeżeli dadzą mu rozum niezbędny do jego duchowej pracy, on nie będzie mógł powiedzieć, że otrzymał go ze względu na oddawanie, gdyż ze swojej strony może on odmówić. I wtedy będzie on mógł stać się godny otrzymać światło wiary, przecież zdolny jest odmówić się od zamiaru otrzymać ze względu na siebie, a dowodem na to jest to, że on wykonuje wszystko, nawet jeżeli jest to wbrew rozumowi. Wtedy stał się godny otrzymać światło wiary, i może już być pewien, że jego zamiary są dla oddawania.

Lecz jeżeli nie może człowiek pracować na poziomie wiary, a tylko tak, jak nakazuje mu rozum, czyli zgodnie z życzeniem otrzymać dla siebie, wtedy pozostaje wewnątrz skrócenia. Dlatego niezbędnym jest wykonanie dwóch rodzajów pracy: w mózgu i w sercu.