218. Oddanie

Religijne prawo mówi, że prosty człowiek zobowiązany chronić wierność pracy ze względu na Stwórcę, a jeżeli zobowiązują go, aby dokonał grzechu, jeżeli zamiar zobowiązujący go – aby odszedł od wiary, to prawo rozkazuje: zabij go, mówiącego tobie o tym, lecz nie przekraczaj.

Łącznie wszystkie życzenia człowieka nazywane są masami. Jeżeli są to życzenia egoistyczne, ukierunkowane ze względu na siebie, one nazywane są „masy pogańskie”, goje, narody świata – i wtedy nie powinien człowiek ustępować w niczym swojemu egoizmowi, nawet w najmniejszym nie powinien on iść na sznurku swoich egoistycznych życzeń. Ponieważ życzenia te popychają człowieka, aby sprzeciwił się swoim altruistycznym życzeniom, przeciwko Izraelowi w sobie, żeby odmówił pracy ze względu na Stwórcę.