190. Człowiek i Tora

Kiedy człowiek uczy się Tory, on odczuwa siebie poniżej wszystkich, odczuwając, że dba on wyłącznie o indywidualną wygodę, że nie ma u niego żadnego pojęcia o połączeniu się ze Stwórcą. Lecz Tora, której się uczy, dana jest temu, kto znajduje się w połączeniu ze Stwórcą.