592. Życzenie do duchowego

Istnieje życzenie otrzymywać materialne nasłodzenie. Jeżeli ono jest nieobecne u człowieka, wszystko, co by on nie czynił, czyni z przymusu, i byłby szczęśliwy jeżeliby nie musiał ani jeść, ani pić.

Istnieje życzenie otrzymywać duchowe nasłodzenie. Lecz dopóki nie pojawi się u człowieka takie życzenie, nie jest on w stanie niczego odmówić sobie w materialnym.