563. Ruch wywołany poprzez wstyd

Dlaczego my znajdujemy się w ruchu, a nie jesteśmy podobni do Stwórcy, naszego korzenia, Źródła? Ja otrzymuję zadowolenie od spokoju, a to, że znajduję się w ruchu, to wyłącznie z powodu wstydu. Odpowiedź: to, że korzeń znajduje się w stanie spokoju, jest dlatego, że nie ma co mu dodać do jego absolutnej doskonałości. My odwrotnie, jesteśmy w całkowitym braku, i dlatego jeżeli otrzymujemy zadowolenie od spokoju, to nazywamy się leniwymi.