57. Kli utrzymujące błogosławieństwo

Mówiąc o kli utrzymującym błogosławieństwo: błogosławieństwem nazywa się światło, a światem nazywa się samo kli, kiedy powstaje świat za pomocą tego, że on chce oddawać. I to przychodzi dzięki światłu. Co przychodzi wcześniej – światło czy błogosławieństwo? Odpowiedź: światło. I kiedy przychodzi światło, należy myśleć o naprawieniu samego kli. Wychodzi, że światło na początku przychodzi dla niezbędności samego kli, a następnie dla otrzymania światła.