268. Powrót

Na początku Adam znajdował się w połączeniu ze Stwórcą, a następnie oddalił się na skutek grzechu. I teraz, na skutek tego, że jest on cząsteczką wspólnej duszy, powinien powrócić ponownie w poprzedni stan, zbliżając siebie do Stwórcy. I to nazywa się powrót.