914. Dwa przeciwieństwa

Dwa przeciwieństwa są powyżej wiedzy, jak w moha tak i w liba, odnosi się to do właściwości hafec hesed. Jeżeli przyszły do niego obce myśli, które powinien odrzucić od siebie i nie słuchać ich zupełnie, teraz jest to wielka praca, ponieważ faraon, król Egiptu ścisnął je i dał im obce myśli, jak w moha tak i w liba, jak napisano: „I zakrzyczeli synowie Izraela od ciężkiej pracy, i wzniosła się modlitwa ich do Stwórcy”. I jest to jedna strona, że dzięki temu stają się godni właściwości wiary, czyli wyjścia z Egiptu, i w tym jest właściwość nefesz świętej duszy. A z drugiej strony również i nefesz bez wiedzy nie jest dobrze. I potrzebna jest święta wiedza, która nazywa się bogactwo, dlatego że bogactwo może być tylko w wiedzy. I kiedy Stwórca chciał obdarzyć ich bogactwem, i nie było u nich kelim, ponieważ wszystko było u nich ponad wiedzę, wtedy Stwórca dał im radę, żeby oni pożyczyli kelim u Egipcjan. I to, że wzięli oni kelim, było dlatego, żeby mogli oni napełnić kelim, czyli wyjaśnienia na swoje pytania. Lecz po tym, jak oni przyjęli wyjaśnienia, natychmiast zwrócili kelim Egipcjanom, ponieważ idą oni ponad wiedzę. W tym wypadku nie ma u nich żadnych problemów, i wzięli oni pytania Egipcjan tylko tymczasowo, a następnie zwrócili je.