823. Różnica pomiędzy duszą i ciałem

Otrzymanie ze względu na oddawanie nazywa się duszą – neszama. A otrzymywanie wyłącznie ze względu na siebie nazywa się ciałem – guf. I za pomocą tego, co otrzymuje z czystych duchowych światów, światów kDusza, właściwość altruizmu nefesz, wtedy pojawiają się u niego siły odmienić egoistyczne otrzymywanie ze względu na siebie w altruistyczne, ze względu na Stwórcę. I tylko wtedy można powiedzieć, że otrzymał właściwość neszama, gdyż wszystko, co mówi się o duchowych światach i o nazwach duchowych obiektów, wszystko to mówi się tylko według ich końcowego stadium.