159. Pragnienie do wiedzy

Pragnienie do wiedzy przychodzi do tego, kto kieruje wszystkie działania na to, żeby wiedzieć, i zmusza siebie pracować, poświęcając temu wszystkie swoje siły. Wtedy wszystkie działania i wysiłki pomagają w powstaniu w samym człowieku ognistego życzenia poznać Torę. Tym nabywa stopniowo kli, życzenie i pragnienie do duchowego. Lecz sama wiedza przychodzi z góry, człowiek nie jest zdolny sam siebie napełnić wiedzą Tory. On może wyłącznie pragnąć poznania i pomóc w stworzeniu kli – pojemnika.