85. Działalność wielkich mędrców

Baal Sulam tak wpłynął swoimi działaniami, że nawet jeżeli zwykły człowiek idzie swoją drogą do Stwórcy, to jest u niego możliwość stać się godnym połączenia ze Stwórcą, tak jakby był wielkim znawcą Tory. A do Baal Sulama, nie prosty człowiek, a wyłącznie wielcy znawcy Tory stawali się godni połączenia się ze Stwórcą. A przed Baal Szem Towem, żeby stać się godnym połączenia się ze Stwórcą, człowiek powinien być jednym z wielkich świata, w przeciwnym wypadku nie mógłby stać się godny otwarcia Stwórcy.