653. Błogosławienie domu

Dom jest to serce, ono nie znajduje się w zgodności ze Stwórcą, i jest podział serc pomiędzy dającymi i otrzymującymi. Lecz należy dążyć do tego, aby był pokój i zgoda, czyli pojednanie właściwości człowieka i właściwości Stwórcy – to i jest cała nasza praca po naprawieniu serca.