227. Dwa rodzaje powrotu do wiary

  1. Powrót działaniem . Człowiek stara się wykonać wszystkie wskazane działania w ich zwykłym wykonaniu, ucząc się Tory i wykonując przykazania, jak tego żąda prawo. I to powraca go do wiary. Czyli do tej pory nie trzymał się jeszcze przykazań, lecz powracając do wiary zaczął je wykonywać jak należy, wszystkie przykazania Tory. Lecz wszystko to odbywa się u niego wyłącznie na poziomie działania, a swoich zamiarów w Torze i przykazaniach jeszcze nie naprawił.

  2. Powrót zamiarem. Przed tym jak otworzy się człowiek w swoim zamiarze, on był u niego ukierunkowany wyłącznie ze względu na własną wygodę. Teraz on spowiada się ze swoich wcześniejszych zamiarów, i obecnie wszystkie swoje działania on czyni nie ze względu na siebie, a ze względu na Stwórcę.

Wychodzi na to, że istnieje praca jawna, czyli praca – działaniem, w wykonaniu Tory i przykazań, przecież działania te odkryte są dla każdego. I jest praca wykonywana w zamiarze, a ona ukryta od wszystkich, przecież zamiary człowieka ukryte przed resztą ludzi.