266. Podobieństwo właściwości

Podobnie jak jest radość u Wyższego od tego, że daje niższemu, również powinna być radość u niższego, że daje Wyższemu. To i jest podobieństwo właściwości. Dlatego, jeżeli niższy otrzymuje od wyższego, kiedy nasłodzenie jego jest od oddawania wyższemu – nazywa się to podobieństwo właściwości, że całe jego zadowolenie od tego, co daje. I to nazywa się: „jak On jest miłosierny, tak i ty miłosierny”.