Wyższa mądrość

  1. Zapytał rabbi Juda: Co oznacza słowo „Bereszit”? Jest to mądrość, na której stoi świat, Z’A, żeby wejść w wyższe ukryte tajemnice, czyli w światło biny. Tu znajduje się sześć wyższych wielkich właściwości, Wa’K de-bina, z których wychodzi wszystko. Z nich również zostało stworzonych sześć źródeł i rzek, Wa’K de-Z’A, znajdujących się w wielkim morzu – malchut. Słowo „Bereszit” składa się ze słów Bara (stworzył) i Szit (sześć), czyli stworzył sześć właściwości. Kto stworzył je? – ten, o którym nie wspominają, ukryty i niewiadomy, A’A.

W świecie Acilut są dwa rodzaje światła hochma:

Rzeczywiste światło hochma A’A, które nazywa się ukrytym światłem hochma. Jest to światło hochma znajdujące się tylko w parcufie A’A i nie rozprzestrzenia się z niego do niższych parcufim.

Światło hochma, schodzące poprzez trzydzieści dwie drogi od biny, która wzniosła się od rosz de-A’A, żeby otrzymać tam światło hochma i przekazać je w Z’A. Dlatego słowo Bereszit, oznacza Bereszit z hochmą, lecz nie z ukrytym w A’A prawdziwym światłem hochma, a schodzącym poprzez trzydzieści dwie drogi od biny Z’A, dzięki któremu istnieje Zo’N.

Powiedziano, że świat stoi na „wyższych ukrytych tajemnicach”, dlatego że kiedy Zo’N, nazywane świat, otrzymują światło hochma od trzydziestu dwóch dróg, one wznoszą się w Aw’I, które nazywane są wyższe ukryte tajemnice. Dlatego mówi się, że Zo’N wchodzi w wyższe ukryte tajemnice, poznaje poziom Aw’I, ponieważ niższy, co wzniósł się do wyższego, staje się podobny właściwościami do niego, czyli staje się jak wyższy.

Oprócz podziału na BE-RESZIT, słowo Bereszit dzieli się na słowo Bara i Szit (w hebrajskim pisze się jednakowo z powodu braku głosek), co oznacza stworzył sześć – stworzył sześć sfirot – właściwości, które nazywane są Wa’K, skrócenie słów waw kcawot – sześć końców – właściwości Z’A, z których wychodzą wszystkie stworzenia. Funkcję sfiry hochma, źródła światła hochma dla Zo’N, wykonuje sfira bina, dlatego że malchut wzniosła się w binę, a bina wyszła z rosz de-A’A, stała się jak jego guf, i dlatego nie może otrzymać światła hochma de-A’A.

Lecz następnie, na skutek wzniesienia Ma’N przez niższych, człowieka duchowo znajdującego się w światach BE’A, powraca bina w rosz de-A’A, otrzymuje światło hochma od A’A, przekazuje światło w Zo’N, a Zo’N przekazuje światło we wszystkie światy. Wychodzi, że z tych sześciu właściwości, na które podzielona jest bina, wyszły wszystkie światy.

Dlatego powiedziano, że z biny wychodzi wszystkie sześć źródeł rzek, schodzące w wielkie morze – podział biny na sześć właściwości, Wa’K, kiedy ona wychodzi z rosz de-A’A, nazywa się „sześcioma źródłami”, ponieważ jest to tylko źródło światła dla Z’A. Lecz następnie, kiedy bina powraca w rosz de-A’A, one stają się światłem hochma, i nazywane są rzekami schodzącymi w parcuf Z’A.

Nazywane są sześć rzek, jak powiedziano: „Ze strumyka na drodze będzie pić, dlatego podnosi głowę”. A następnie Z’A przekazuje to światło w wielkie morze, swojej nukwie. Rzeki lub strumyki – są to światła Z’A. Wa’K de-bina nazywane są źródłem światła mądrości, hochma, dlatego że wyszły z biny na zewnątrz w postaci Wa’K, tylko dlatego, żeby stworzyć źródło światła dla Zo’N. A jeżeliby bina nie wyszła na zewnątrz, nie mogłoby Zo’N otrzymać światła.

W słowie Bereszit zawarte jest kilka sensów: bere – bara – stworzył, stworzył sześć właściwości bez światła hochma, gdyż słowo bara oznacza ukrytość. Dlatego w słowie Bereszit jest podwójny sens:

  1. hochma, dlatego że słowo reszit jest to hochma,
  2. bara szit – pokazać jak hochma podzieliła się na sześć części bez rosz, bez światła hochma, będących źródłem światła dla Zo’N, które nazywane są świat. I te sześć część części Z’A i malchut nazywane są „siedem dni stworzenia”.

Lecz ponieważ słowo bara znajduje się wewnątrz słowa Bereszit, to stworzył to „ukryty i niewiadomy”, ukryta hochma de-A’A. Dlatego że on wyprowadził binę ze swojej rosz i uczynił ją Wa’K. Czyli stworzył sześć części opisanych w Bereszit. Bereszit – hochma. Nie może zejść światło w Z’A do tej pory, dopóki Ima – bina, nie wyjdzie na zewnątrz. Dlatego że na skutek C’B spadły Za’T de-bina w Zo’N. Dlatego kiedy bina znajduje się w stanie gadlut, to Z’A otrzymuje światło hochma w kelim – życzenie biny. Bereszit = bara – szit, gdzie słowo bara również oznacza słowo bar – na zewnątrz, wyjście na zewnątrz.