Leviticus I

 1. I wezwawszy Mojżesza rzekł do niego Wiekuisty z przybytku zboru, w te słowa:
 2. „Oświadcz synom Israela, a powiedz im: gdyby który z was chciał przynieść ofiarę Wiekuistemu: z bydła, rogacizny i trzód przyniesiecie ofiarę waszą.
 3. Jeżeli ofiara jego całopalenie z rogacizny: samca zdrowego niechaj przyniesie; do wejścia przybytku zboru niechaj go sprowadzi, aby znalazł upodobanie przed Wiekuistym.
 4. I położy rękę swą na głowę całopalenia, aby przyjętem było z upodobaniem, dla rozgrzeszenia go.
 5. I zarzną cielca przed obliczem Wiekuistego i przyniosą synowie Ahrona, kapłani, krew, a pokropią krwią tą w około ofiarnicę, będącą u wejścia przybytku zboru;
 6. A zdjąwszy skórę z całopalenia pokrają je na części;
 7. I nałożą synowie Ahrona, kapłana, ogień na ofiarnicę a ułożą drwa na ogniu;
 8. I ułożą synowie Ahrona, kapłani, one części, z głową i tłuszczem na drwach, które na ogniu, na ofiarnicy.
 9. A trzewa i golenie jego opłócze wodą, i puści z dymem kapłan to wszystko na ofiarnicy: całopalenie to, ogniowa ofiara, woń przyjemna Wiekuistemu.
 10. A jeżeli z trzody ofiara jego, – z owiec albo z kóz na całopalenie, – samca zdrowego niechaj przyniesie.
 11. I zarzną go po stronie ofiarnicy, ku północy, przed obliczem Wiekuistego; a pokropią synowie Ahrona, kapłani, krwią jego ofiarnicę, w około.
 12. I rozrąbią go na części, a wraz z głową i tłuszczem ułoży je kapłan na drwach, które na ogniu, na ofiarnicy.
 13. Trzewa zaś i golenie opłócze wodą, i przyniesie kapłan to wszystko i puści z dymem na ofiarnicy: całopalenie to, ogniowa ofiara, woń przyjemna Wiekuistemu.
 14. A jeżeli z ptactwa całopalna ofiara jego Wiekuistemu, – niechaj przyniesie z turkawek albo z młodych gołębi ofiarę swoję.
 15. I przyniesie ją kapłan do ofiarnicy i naderwie głowę jej i puści z dymem na ofiarnicy, wycisnąwszy krew jej przy ścianie ofiarnicy;
 16. I odjąwszy gardziel z pierzem jej, rzuci ją podle ofiarnicy, ku stronie wschodniej, na popielisko.
 17. I nadłamie ją w skrzydłach jej, nie odrywając, i puści ją z dymem kapłan na ofiarnicy, na drwach, co na ogniu: całopalenie to, ogniowa ofiara, woń przyjemna Wiekuistemu.