Talmud Dziesięciu Sfirot

Rabbi Yehuda Ashlag (Baal Ha-Sulam)

Część 4 Dziesięć Sfirot Akudim

Skrócony spis treści

W nim wyjaśnia się rosz i guf A’K do tabura, kiedy w dziesięciu sfirot rosz jeszcze nie zostało przejawione kli, a w dziesięciu sfirot guf zostało przejawione pierwsze kli, które nazywa się keter, dziesięć sfirot określane w tym kli na miarę oddalenia ich od właściwości dalet. Znajdując się w jednym kli nazywane Akudim.

Rozdział 2

Wyjaśnia reszimot pozostałe po wypróżnieniu światła, jak również or hozer a-jored – odbite opuszczające się światło podczas wypróżnienia.

Rozdział 3

Wyjaśnia cztery rodzaje świateł: taamim, nekudot, tagin i otijet.

  1. 1. Pierwsze rozprzestrzenienie od pe do tabura jest to taamim.  

  2. 2. Poziomy wychodzące podczas wypróżnienia, nazywane nekudot. 

  3. 3. Reszimot nazywane tagin. 

  4. 4. Światło rodzące się z powodu uderzenia reszimo i or hozer a-jored jedno o drugie, nazywa się otijet. 

Rozdział 4

Wyjaśnia uderzenie i bitusz, które odbywają się podczas wypróżnienia światła do Stwórcy pomiędzy opuszczającym się or hozer i reszimo. Kiedy z nicucim, które rodzą się na skutek tych uderzeń, wynikają kelim, które nazywane są otijet – litery. A z reszimot wynikają tagin.

Rozdział 5

Wyjaśnia or pnimi i or makif Akudim.

Rozdział 6

Wyjaśnia powrót świateł do źródła, do Stwórcy, dla otrzymywania wynagrodzenia.

Wewnętrzne spostrzeganie, sfirot Akudim, zawiera sześć działów. W nich wyjaśnia się sześć głównych pytań:

  1. 1. Ziwug de-akaa i uderzeniowe wzajemne oddziaływanie – betiszot, 

  2. 2. Dwanaście rodzajów or hozer. 

  3. 3. Dwanaście rodzajów reszimot. 

  4. 4. Dziesięć rodzajów kelim. 

  5. 5. Siedem szczególności w masachu. 

  6. 6. Sześć szczególności w or jaszar. 

Pytania i odpowiedzi o sensie słów

Pytania i odpowiedzi o sensie właściwości i działań