Przykazanie dwunaste

  1. Dwunaste przykazanie – przynosić w darze pierwsze płody drzew, jak powiedziano: „Każdego drzewa, płód jego, dający nasienia. Wszystko, co jest godne Mnie, nie wolno przez was używać do pokarmu. Zezwoliłem wam i dałem wam całą dziesięcinę i dary drzew. Wam, a nie kolejnym pokoleniom”.

Wyjaśnienie. Z powiedzianego jest jasne, że nam, kolejnym pokoleniom, zakazano używać dziesięciny i darów drzew do pokarmu. Światło, które nazywa się dziesięcina i dary, są tak wielkie, że do końca naprawienia wszystkich kli duszy Adama, nie można otrzymać go ze względu na Stwórcę, i dlatego zakazano nawet karmić się, żeby nie zgrzeszyć, jak stało się z Adamem. Jest przykazanie – nie otrzymywać tego, odnoszącego się do malchut de-malchut światła. I wystarczająco w ciągu sześciu tysięcy lat, przy każdym wyjawieniu iskier, poprzez wysiłek pozostawiać nie przyjmując, tego światła – w tym jest jego naprawienie, dopóki w końcu naprawienia nie objawi się ogromne światło Stwórcy, nazywane Masziah, i da nam siły otrzymać ze względu na Stwórcę dziesiątą część i dary.