Dziesięć sfirot

Rabbi Yehuda Ashlag (Baal Ha-Sulam)

1. Przede wszystkim niezbędnym jest znać nazwy dziesięciu sfirot: KaHa’B HaGa’T NeHI’M, które są głównymi literami nazw: keter, hochma, bina, hesed, gwura, tiferet, necach, hod, jesod, malchut. I te bhinot (poziomy), to dziesięć ukryć or elion, które były stworzone po to, żeby niższe mogły otrzymywać światło Stwórcy. Podobnie do światła słonecznego, na które nie można patrzeć inaczej, jak za pomocą ciemnego szkła zmniejszającego światło, czyniąc go przydatnym dla przyjmowania zwykłym wzrokiem. I trzeba zwrócić uwagę, że nie mogłyby niższe poznać or elion, jeżeliby nie te dziesięć ukryć – filtrów, które nazywane są dziesięć sfirot, gdzie im niższa sfira, tym bardziej ukrywa światło.

Or Szalom

Ukrycia pomiędzy „Jego życzeniem nasłodzić swoje stworzenia” i neszamot (dusze) – to i jest dziesięć sfirot.

Wyjaśnienie. Dlatego żeby dusze poznały światło Stwórcy, czyli „nasłodzenie swoich stworzeń”, stworzone było dziesięć sfirot, które są dziesięcioma ukryciami (i trzeba zrozumieć w jaki sposób te 10 sfirot włączają w siebie pięć światów: Adam Kadmon, Acilut, Bria, Jecira, Asia).

Wyjaśnienie tych ukryć – masachim (ekranów). I jak uczymy, że na życzenie otrzymywać (racion lekabel), w którym nie ma u nas braku, uczynione było naprawienie cimcum we ester (skrócenie i ukrycie). Przyczyna tego jest w tym, że nie ma godnych duchowego nasłodzenia. I żeby nie uczynili krzywdy, dopóki nie wybudują w sobie altruistycznych zamiarów oddawać (al minat leaszpija), zamiast materialnego, egoistycznego (gaszmi – lekabel), otrzymują światło, lecz bardzo słabe, nazywane ner dakik (słaba iskra) – i nie będą im świecić prawdziwe duchowe nasłodzenia. Dlatego wszystko to, co jest nam potrzebne – to zmienić swój zamiar do materialnych (egoistycznych) zadowoleń na duchowe – oddawanie, i wtedy zostanie pokazane nam to światło… i w tym jest nasza praca.

2. Te dziesięć sfirot są tajemnicą dziesięciu Świętych Imion Tory:

  • Imię אהיה (Eke) odpowiada sfirze keter.
  • Imię יה (Ja, wymawia się „Ko”) – sfirze hochma.
  • Imię יהו”ה (AWA’Ja) z wyróżnieniem „Elokim” – jest to bina.
  • Imię אל (El) – jest to hesed.
  • Imię אלהים (Elokim) – jest to gwura.
  • Imię יהו”ה (AWA’Ja) z wyróżnieniem szwa-holam-kamac (czyta się Adonai) – jest to tiferet.
  • Imię צבאות (Cwaot) odpowiada dwóm sfirot: necach i hod.
  • Imię שדי (Szadaj) – jest to jesod.
  • Imię אדני (Adonai) – jest to malchut.

(patrz: Zohar, Wajikra, p.157-163 i dalej).

3. Bez względu na to, że mówimy o dziesięciu sfirot, nie ma w nich więcej niż pięć poziomów, które nazywane: keter, hochma, bina, tiferet, malchut, zwróćmy uwagę, że są to osnowy kabbaly. I to, że ilość sfirot określa się jako dziesięć, dlatego że sfira tiferet zawiera w sobie sześć: HaGa’T NeH’I, i dlatego w pięciu bhinach jest dziesięć sfirot. I przyczynę tego obejrzyj w „Przedmowach do księgi Zohar” (Sulam, str.5). I te pięć bhinot rozróżniane są we wszystkich stworzeniach i w całym stworzeniu. I one są składowymi częściami wszystkich światów: Adam Kadmon, Acilut, Bria, Jecira, Asia, odpowiadających pięciu poziomom KaHa’B Tu’M… i one są nawet w najmniejszej części stworzenia. I rozróżniamy w nich rosz, czyli keter, od rosz do haze (klatki piersiowej) odpowiada sfirze hochma, od haze do tabur (pępka) – sfirze bina, i od tabura w dół – tiferet i malchut. Wyjaśnienie tych pięciu światów znajdziesz w „Wprowadzeniu w mądrość kabbaly” p.7-10.