Talmud Dziesięciu Sfirot

Rabbi Yehuda Ashlag (Baal Ha-Sulam)

Część 1 Cimcum i Kaw

Skrócony spis treści

Rozdział 1

Opisuje cimcum alef, kiedy skróciło się światło Ejn Sof, żeby stworzyć stworzenia. Zawiera pięć punktów:

1) Do cimcuma światło Ejn Sof wypełniało całą realność.

2) Przyczyna stworzenia otworzyć imiona i nazwy.

3) Cimcum światła wokół centralnej kropki.

4) Po cimcumie pozostała okrągła przestrzeń.

5) Ponieważ światło Ejn Sof jest równomierne, więc i cimcum również było równomierne, czyli w postaci kręgu.

Rozdział 2

Wyjaśnia, że ze światła Ejn Sof wyciągnął się kaw w światy, które były stworzone w miejscu przestrzeni, która została skrócona. Zawiera 5 punktów:

1) Z Ejn Sof wyciągnął się kaw wewnątrz przestrzeni.

2) Wierzchołek kawa dotyka Ejn Sof, lecz nie jego koniec.

3) Po kawie opuściło się światło Ejn Sof w światy.

4) Wszystkie światy znajdują się w przestrzeni, która została skrócona.

5) Do cimcuma były On i imię Jego jednością, i nie może rozum poznać Jego.

Wewnętrzne spostrzeganie

Przede wszystkim niezbędnym jest wiedzieć, że wówczas, kiedy mówimy o pojęciach duchowych, niezależnych od czasu, miejsca, ruchu, i co więcej o boskim, nie posiadamy słów, żeby wypowiedzieć i wyrazić te pojęcia, dlatego że całe bogactwo naszych słów jest wzięte z odczuć „wyobrażonych” organów zmysłów.

Pytania i odpowiedzi o sensie słów

Pytania i odpowiedzi o sensie właściwości i działań