Talmud Dziesięciu Sfirot

Rabbi Yehuda Ashlag (Baal Ha-Sulam)

Część 2 Igulim i Joszer

Skrócony spis treści

Rozdział 1

Opisuje 10 sfirot, odnoszących się do igulim, które wyniknęły po cimcumie, i światło Ejn Sof otaczające je. Całe światło w sfirot de-igulim one otrzymują poprzez kaw linię. Zawiera 11 punktów:

1) Kaw podobny do cienkiej rury.

2) Rozprzestrzenienie światła Ejn Sof w przestrzeni.

3) Rozprzestrzenienie odbywało się stopniowo.

4) Igul sfera, nie zlewa się z Ejn Sof, a łączy się z nią poprzez kaw.

5) Światło Ejn Sof otacza i wpływa na igul z daleka.

6) Kaw nazywa się Adam Kadmon.

7) Kolejność wyniknięcia dziesięciu sfirot igulim.

8) Kaw łączy wszystkie igulim razem.

9) Każdy świat i każda sfira składa się z dziesięciu indywidualnych sfirot i podsfirot bez ograniczenia.

10) Sfirot de-igulim otaczają jedna drugą podobnie do pierścieni w cebuli.

11) Każdy igul, znajdujący się bliżej do Ejn Sof, jest określany jako wyższy od innego. I tak aż do świata, który nazywa się „Olam aZe” „Ten świat”, znajdujący się w centralnej kropce, najbardziej oddalony od Ejn Sof. Jest on całkowicie materialny.

Rozdział 2

Opisuje 10 sfirot de-joszer, ich wyjście, rozprzestrzenienie i to, co jest w nie włączone. Zawiera 7 punktów:

1) Kolejność wyjścia dziesięciu sfirot de-joszer.

2) Pięć części duszy niższego Adama: nefesz, ruach, neszama, haja, jechida.

3) I w igulim, i w joszer jest or makif i or pnimi, kli zewnętrzne i kli wewnętrzne.

4) Światło igulim jest to światło nefesz, światło joszer jest to światło ruach. Na początku były stworzone igulim, następnie joszer.

5) A’A de-igulim świeci do Aw’I de-igulim poprzez holonot (dosłownie: okna) w trzech liniach: prawa, lewa i środkowa, co są w nim. Od nich przeciągnęło się światło do wszystkich igulim w ten sposób, że wszystkie detale, istniejące w joszer, są również i w igulim.

6) A’K przeciągnął się od Ejn Sof do sof Acilut i zawiera w sobie wszystkie światy. I zakazane jest nam zajmować się nim.

7) My nie zajmujemy się igulim, a wyłącznie joszer.

Wewnętrzne spostrzeganie

Igulim i joszer zawierają 10 części.

Pytania i odpowiedzi o sensie słów

Pytania i odpowiedzi o sensie właściwości i działań