Przykazanie trzynaste

  1. Trzynaste przykazanie – uczynić wykup pierworodnego męskiego rodzaju, żeby wzmocnić go w życiu. Dlatego że są dwa anioły stróże: jeden sterujący życiem, a drugi sterujący śmiercią. I oba z góry sterują człowiekiem. A kiedy człowiek wykupuje swojego syna, wykupuje go od sterującego śmiercią, i ten nie może więcej panować nad pierworodnym. Dlatego powiedziano: „I zobaczył Stwórca wszystko, co On stworzył” – to ogólnie, „i dobre jest” – jest to anioł życia, bardzo – jest to anioł śmierci”. Dlatego w tym wykupie wzmacnia się anioł życia i osłabia się anioł śmierci. Tym wykupem dokonuje się kupienia życia, gdyż zła część pozostawia go i już nie przysysa się do niego.

Wyjaśnienie. W szóstym dniu stworzenia odbyło się wzniesienie światów: Z’A wzniósł się w miejsce A’A, malchut – w Aw’I, a Adam osiągnął światła haja, na skutek czego całkowicie zniknęła siła anioła śmierci, a odwrotnie, on obrócił się w dobrego, dlatego że egoizm przy naprawieniu staje się wielkim świętym kli, w którym właśnie można otrzymać największe światło. Taki stan będzie w końcu ogólnego naprawienia, kiedy na skutek objawienia wielkiego światła na zawsze zniknie śmierć. O tym powiedziano: „Kiedy Stwórca zobaczył wszystko, co stworzył, czyli w końcu całego stworzenia, to zobaczył, że jest to dobre”.

Lecz po tym, jak zgrzeszył Adam, światy już nie mogą wznosić się tak wysoko. I dlatego my potrzebujemy szczególnych przykazań, żeby uczynić szczególne przygotowania i działania dla otrzymania światła haja, chociażby w stanie Szabatu. A to jest przykazanie – wykupić pierworodnego człowieka, kiedy osłabiamy siły anioła śmierci i wzmacniamy anioła życia, podobnie do tego, jak było to uczynione przez samego Stwórcę Adamowi, wcześniejszym wzniesieniem wszystkich światów, gdyż we wzniesieniu światów, które nazywa się Szabat, anioł śmierci staje się bardzo dobrym. Taka jest siła tego przykazania.

Lecz ono nie jest wykonywane w całości, jak wcześniej, kiedy w aniele śmierci znikała cała siła. Teraz, wykonaniem przykazania wykupu pierworodnego, my tylko oddalamy od siebie anioła śmierci, lecz nie unicestwiamy nieczystych sił, i one więcej nie zbliżają się do pierworodnego. A po tym, jak za pomocą tego przykazania nieczyste siły więcej nie zbliżają się, może otrzymać życie, czyli światło haja z Szabat.